UŽITEČNÉ ODKAZY PRO VAŠI CESTU K uzdravení

Stacionář pro PPP

AMBULANTNÍ LÉČBA

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy nabízí program denního stacionáře, kam pacienti dochází každý den od 8 do 15 hodin. Tato forma nabízí tzv. režimový program léčby.
3pe

INICIATIVA

Šíření osvěty a informací k léčbě PPP pro lepší orientaci a přijetí tématu, které je v dnešní společnosti stále ještě tabuizované.  Podpůrné místo pro všechny, jež se onemocnění týkají.
Bulimia Help Method

KNIHA

Bestsellerová kniha přinášející metodu, jak porazit bulimii a psychogenní přejídání. Kniha obnáší mnoho cenných tipů a zároveň slouží jako zdroj podpory na cestě k úzdravě.
Psychoterapie Anděl

SKUPINA PRO PPP

Psychoterapeutická skupina v Praze vedená psychoterapeuty se specializací na PPP. Skupina je složena maximálně z 10 klientů a 2 terapeutů a pomáhá s léčbou poruch.
Food Psych

PODCAST

Christy Harrison je populární ikonou ve světě intuitivního stravování a dietních pastí. Její rozhovory a vstupy odborníků na výživu a wellness jsou inspirativní podporou nejen na cestě k úzdravě z PPP. 
Rachael Wrigley

YOUTUBE KANÁL

Koučka pro PPP a nutriční terapeutka, která vytváří svépomocná videa, nabízí podporu, edukaci a odpovědi na mnoho otázek, které při onemocnění bulimií a přejídáním často přichází, a které ona sama řešila.
Centrum Anabell

KRIZOVÁ LINKA

Nejen krizová linka, ale také místo kontaktů a informací pro všechny, koho se týkají PPP. Centrum Anabell nabízí síť kontaktů a znalostí, které mohou v různých fázích úzdravy pomáhat jak pacientům, tak rodičům.
NEDA

ASOCIACE

Celosvětová největší nezisková organizace, která poskytuje podporu pacientům s PPP a jejich rodinám. Nabízí mnoho užitečných zdrojů a informací včetně prevence a včasného odhalení varovných signálů.