ochrana osobních údajů

Milí klienti a zájemci o Recovery Coaching,

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů popisují podmínky dle platné legislativy pro uchovávání a práci s osobními daty v rámci uzavřené spolupráce mezi klientem a koučem. 

1. Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává subjekt: Barbora Linhartová, MSc., se sídlem Cílkova 643/16, Praha, 14200, IČO 08674728, zapsaný jako Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. 

2. Osobní údaje 

 

Zpracovávané údaje jsou ty, které:

     ● sdělíte v souvislosti s registrací na online call „Úvodní konzultace“ (jméno, email, telefon),

     ● sdělíte v kontaktním formuláři na tomto webu,

     ● jsou součástí vaší platební komunikace (účet, ze kterého přichází platba, informace o datu a výši ceny),

     ● jsou na základě vaší aktivity na tomto webu (IP adresa, cookies),

     ● dobrovolně sdílíte v rámci jednoho z koučinkových programů, ať už písemně či osobně.

3. Sdílení osobních údajů se třetí stranou

Správce neposkytuje osobní údaje třetím stranám, pokud si to sám klient nevyžádá, nebo pokud k tomu nedá písemný souhlas. Příklady třetích stran, se kterými je možné sdílet osobní data jsou:

     ● odborníci v oblasti účetnictví,

     ● odborníci v oblasti psychologie, psychiatrie, nutričního poradenství, a jiné související lékařské disciplíny,

     ● rodinní příslušníci.

4. Účely zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává údaje primárně za účelem:

     ● zasílání informace o novinkách, přihlásíte-li se k jejich odběru,

     ● zájmu poskytování kvalitních služeb a provozování tohoto webu,

     ● provádění analýz, které měří poptávku a oblíbenost nabízených služeb,

     ● vykazování finančních povinností subjektu,

     ● vyhodnocování a příprava služeb kouče.

Případné zveřejnění fotografie, jména a recenze probíhá pouze na základě vědomého souhlasu s uveřejněním a mohou být kdykoliv smazány na základě vyžádání klienta.

5. Přístup k údajům

 

Klient má právo si vyžádat seznam osobních údajů, které jsou zpracovávány. Seznam údajů je možné smazat s okamžitou platností na klientovo vyžádání. Vybrané údaje je správce povinen uchovávat po dobu delší než 5 let na základě zákonných předpisů (účetní povinnosti a archivační období.

Správce uchovává osobní údaje jen na dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností právního vztahu a poskytnutí plnohodnotné služby.

6. Kontakt

 

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů kontaktuje správce na e-mailové adrese barbora.recoverycoach@gmail.com.