ODPOVĚDNOST

1. Účel koučování

Kouč pro zotavení z poruch příjmu potravy poskytuje poradenství, podporu a pomoc osobám, které se snaží uzdravit z poruch příjmu potravy. Kouč není lékařským odborníkem a jeho služby mají doplňovat, nikoli nahrazovat odborné lékařské poradenství a léčbu. Proces koučování se zaměřuje na osobní růst, posílení a rozvoj strategií pro zvládání problémů souvisejících s poruchami příjmu potravy. 

2. Koučování není plnohodnotnou náhradou odborné péče lékaře

 

Poruchy příjmu potravy mohou mít závažné fyzické i psychické důsledky. Je důležité si uvědomit, že koučování nenahrazuje lékařskou léčbu, terapii ani žádnou jinou formu zdravotní péče. Kouč pro zotavení z poruch příjmu potravy nediagnostikuje, neléčí ani neposkytuje terapii poruch příjmu potravy ani žádného jiného zdravotního stavu. Klientům se stávajícím zdravotním nebo psychologickým stavem je doporučeno, aby se před zahájením koučovacích služeb poradili se svými poskytovateli zdravotní péče.

3. Diskrétnost a důvěra

Diskrétnost a důvěra jsou základními aspekty koučinkového vztahu. Kouč pro zotavení z poruch příjmu potravy se zavazuje zachovávat soukromí informací o klientech. Kouč nicméně může uchovávat záznamy ze sezení pro vlastní potřebu a profesní rozvoj, ale tyto záznamy nejsou poskytovány třetím stranám bez výslovného souhlasu klienta.

4. Povinnosti klienta

 

Klienti, kteří se účastní koučinkového programu, jsou odpovědní za svá vlastní rozhodnutí a jednání. Kouč pro zotavení z poruch příjmu potravy poskytuje poradenství, ale klient se nakonec sám rozhodne, jak bude poskytnuté návrhy a strategie realizovat. Je důležité, aby klienti s koučem otevřeně a upřímně komunikovali, a aby v průběhu koučinkového procesu brali ohled na vlastní fyzickou a emocionální pohodu.

5. Ukončení služeb

 

Klient i kouč mají právo kdykoli ukončit koučinkové služby. Pokud se kouč domnívá, že koučovací vztah již není přínosný nebo vhodný, vyhrazuje si právo služby ukončit. Stejně tak klient, pokud má pocit, že koučovací vztah neodpovídá jeho potřebám, se může rozhodnout koučování ukončit.

6. Potvrzení o porozumění odpovědnosti

 

Zapojením se do koučinkových služeb s koučem pro zotavení z poruch příjmu potravy potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli tomuto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Chápete omezení koučování a důležitost vyhledání vhodné lékařské nebo terapeutické péče v případě poruch příjmu potravy nebo jakýchkoli souvisejících zdravotních problémů.